HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH AN TOÀN THIẾT BỊ CHỊU ÁP

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SỐ 07

KHÓA HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỊU ÁP

(Học trong 02 ngày)

A. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN

Công nhân vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị chịu áp lực có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

B. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

1. Các quy định của pháp luật về an toàn đối với thiết bị chịu áp lực.

2. Khái niệm cơ bản về thiết bị chịu áp lực, phân loại thiết bị chịu áp lực.

3. Các yếu tố nguy hiểm đặc trưng của thiết bị chịu áp lực.

4. Các tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị chịu áp lực.

5. Yêu cầu về chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa thiết bị chịu áp lực.

6. Yêu cầu về trang thiết bị đo kiểm và an toàn đối với thiết bị chịu áp lực.

7. Các biện pháp đảm bảo an toàn trong vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chịu áp lực.

C. GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

D. BÀI KIỂM TRA


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s